Facebook

Regulamin

1.      Towar

 • Oferowane produkty są fabrycznie nowe, PEŁNOWARTOŚCIOWE i są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

2.      Strony transakcji

 • Stroną dokonującą sprzedaży jest „ditopony.pl Marcin Budzeń”. Słupsk ul. Stanisława Leszczyńskiego 10A, 76-200 Słupsk, NIP 8393032572, REGON 221590223, EORI: PL83930325720000.
 • Stroną dokonującą zakupów na za pośrednictwem strony www.ditopony.pl, zwaną dalej Nabywcą, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

3.      Oferta

 • Przedmiotami transakcji prowadzonych przez ditopony.pl Marcin Budzeń są produkty znajdujące się w ofercie, przedstawione na stronie www.ditopony.pl w chwili składania zamówienia bądź zapytania ofertowego za pośrednictwem strony www. ditopony.pl.
 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). ditopony.pl Marcin Budzeń zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie jak i wprowadzania nowych towarów do swojej oferty.
 • Firma ditopony.pl Marcin Budzeń dokłada należytej staranności, aby ceny widniejące w ofercie strony www.ditopony.pl, jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacji cen potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Błędne wskazania na skutek błędów czy też opóźnień w aktualizacji ceny towaru nie może stanowić podstaw do wysuwania roszczeń wobec firmy ditopony.pl Marcin Budzeń. Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku braku zgody Klienta na zmianę ceny lub innych warunków umowy.
 • Zawartość strony www.ditopony.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 • Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym Nabywca zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie bądź mailowo.
 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Wszelkie informacje na temat produktów znajdujących się w ofercie ditopony.pl Marcin Budzeń przedstawiane na stronie www.ditopony.pl, są zgodne ze specyfikacjami technicznymi ich producentów. ditopony.pl Marcin Budzeń zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów uwidocznionych na stronie www.ditopony.pl.
 • Zdjęcia produktów są zdjęciami poglądowymi.

4.      Zamówienie

 • Zamówienia bądź zapytania ofertowe przyjmowane są przez 24h na dobę osobiście w siedzibie firmy, za pośrednictwem strony www.ditopny.pl, mailowo poprzez adres biuro@ditopony.pl, bądź telefonicznie pod numery telefonów +48 793 540 824 w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 8 do 16.
 • Aby złożyć zamówienie bądź zapytanie ofertowe przez stronę www.ditopony.pl należy wypełnić formularz kontaktowy w polach oznaczonych jako wymagane.
 • Po złożeniu zamówienia bądź zapytania ofertowego, Nabywca otrzymuje wiadomość zwrotną e-mail ze wszystkimi danymi produktu wliczając w to aktualną cenę i dostępność towaru na magazynie. Po zaakceptowaniu oferty przez Nabywcę i podaniu danych firmy którą reprezentuje , wysyłana jest na adres email Nabywcy faktura pro-forma . Wysyłka towaru następuje dopiero po wpłacie należytej sumy wyszczególnionej w fakturze pro-formie na konto bankowe firmy ditopony.pl Marcin Budzeń.
 • Firma ditopony.pl Marcin Budzeń zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie firmy ditopony.pl Marcin Budzeń lub u dostawców firmy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem. Nabywca zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się: w przypadku płatności przelewem – w dniu wpłynięcia środków na rachunek bankowy firmy ditopony.pl Marcin Budzeń, w przypadku płatności za pobraniem – w dniu przyjęcia zamówienia.
 • Do każdego zamówienia wystawiana faktura VAT, które wystawiana jest w momencie, gdy wszystkie zamówione przez Nabywcę produkty są przygotowane do wysyłki.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu strony www.ditopony.pl oraz ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez ditopony.pl Marcin Budzeń danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.
 • Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem firmy ditopony.pl Marcin Budzeń do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

5.      Płatności

 • Akceptujemy następujące formy płatności:
  • wpłata na rachunek bankowy,
  • płatność za pobraniem,
  • płatność gotówką (tylko przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy).

6.      Dostawa

 • Przesyłki realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.
 • Proponujemy następujące formy dostawy towaru:
  • przesyłka kurierska firmą spedycyjną. Koszt dostawy określa firma ditopony.pl Marcin Budzeń,
  • odbiór osobisty z Punktu Odbioru Towaru firmy ditopony.pl Marcin Budzeń,
  • po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie bądź przez e-mail.
 • Ditopony.pl Marcin Budzeń zobowiązuje się do dostarczenia produktu w przeciągu 7 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty sprowadzane na życzenie klienta z za granicy. W takim przypadku termin dostawy towaru ustalany będzie indywidualnie. Firma ditopony.pl Marcin Budzeń nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zaniedbań przewoźnika.
 • Firma ditopony.pl Marcin Budzeń, zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie spowodowanego niezależnymi czynnikami.
 • Odbierając towar Nabywca jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia i spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.
 • Nabywca ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy towar jest zgodny ze złożonym zamówieniem lub czy towar jest kompletny. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Nabywca powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych towarów i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Przyjęcie przesyłki przez Nabywcę, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
 • Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą potwierdzenia odbioru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7.      Gwarancja, reklamacje, zwroty.

 • Oferowany przez firmę ditopony.pl Marcin Budzeń towar jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu lub problemów technicznych należy kierować się do obsługi firmy ditopony.pl Marcin Budzeń.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest protokół reklamacyjny spisany razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.
 • W przypadku reklamacji zamówionego towaru warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie towaru wraz z dowodem zakupu na adres firmy, z dopiskiem „reklamacja”.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Nabywca zostanie obciążony kosztami przesyłki uszkodzonego towaru.
 • Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady są wyłączone.
 • Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane towarów są w 100% zgodne ze stanem faktycznym. Ewentualne błędy nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

8.      Zwroty

 • Konsumentowi oraz osobom fizycznym, o których mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia otrzymania towaru lub od dnia, w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia, niepełniąca funkcji przewoźnika, weszła w posiadanie dostarczonego produktu.
 • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, nabywca musi poinformować nas o swojej decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie można złożyć drogą mailową pisząc na adres biuro@ditopony.pl.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconych towarów. Środki przekażemy poprzez przelew bankowy na podane poprzez e-mail konto.
 • Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi kupujący.

9.      Postanowienia końcowe

 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu strony ditopony.pl, jak również akceptacją wszystkich zasad zakupu towaru w firmie ditopony.pl Marcin Budzeń opisanych szczegółowo na stronie firmy.
 • Firma ditopony.pl Marcin Budzeń zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Nabywców zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe nie są w żaden sposób wykorzystywane czy udostępniane.
 • We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku pytań prosimy o kontakt z firmą ditopony.pl Marcin Budzeń.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy.

Maxam
Tianli
Westlake
Trelleborg
Dynamaxx
Continental
Double Coin
BKT
Bridgestone
Nokian
Michelin
Taurus
Ozna
Cultor
Mitas
Hankook
Magna
Aeolus
Firestone
Alliance