Facebook

Regulamin

 1. Towar
  1. Oferowane produkty są fabrycznie nowe, PEŁNOWARTOŚCIOWE i są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski
 2. Strony transakcji
  1. Stroną dokonującą sprzedaży jest „Firma Handlowa B.N.Trading Marcin Budzeń”. Słupsk ul. Wiatraczna 1A/2, 76-200 Słupsk, NIP 839-303-25-72 , REGON 221590223, EORI:PL839303257200000
  2. Stroną dokonującą zakupów na za pośrednictwem strony www.ditopony.pl, zwaną dalej Nabywcą, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma
 3. Oferta
  1. Przedmiotami transakcji prowadzonych przez Firmę Handlową B.N.Trading są produkty znajdujące się w ofercie, przedstawione na stronie www.ditopony.pl w chwili składania zamówienia bądź zapytania ofertowego za pośrednictwem strony www.ditopony.pl
  2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Firma Handlowa B.N.Trading zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie jak i wprowadzania nowych towarów do swojej oferty
  3. Firma Handlowa B.N.Trading dokłada należytej staranności, aby ceny widniejące w ofercie strony www.ditopony.pl, jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacji cen potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Błędne wskazania na skutek błędów czy też opóźnień w aktualizacji ceny towaru nie może stanowić podstaw do wysuwania roszczeń wobec Firmy Handlowej B.N.Trading. Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku braku zgody Klienta na zmianę ceny lub innych warunków umowy
  4. Zawartość strony www.ditopony.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego
  5. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym Nabywca zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie bądź mailowo
  6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli
  7. Wszelkie informacje na temat produktów znajdujących się w ofercie firmy handlowej B.N.Trading przedstawiane na stronie www.ditopony.pl, są zgodne ze specyfikacjami technicznymi ich producentów. FirmaHandlowa B.N.Trading zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów uwidocznionych na stronie www.ditopony.pl
  8. Zdjęcia produktów są zdjęciami poglądowymi
 4. Zamówienie
  1. Zamówienia bądź zapytania ofertowe przyjmowane są przez 24h na dobę za pośrednictwem strony www.ditopony.pl mailowo poprzez adres biuro@ditopony.pl, bądź telefonicznie pod numery telefonów +48 793 540 824; +48 661 626 717 w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 8 do 16
  2. Aby złożyć zamówienie bądź zapytanie ofertowe przez stronę www.ditopony.pl należy wypełnić formularz kontaktowy w polach oznaczonych jako wymagane
  3. Po złożeniu zamówienia bądź zapytania ofertowego, Nabywca otrzymuje wiadomość zwrotną e-mail ze wszystkimi danymi produktu wliczając w to aktualną cenę i dostępność towaru na magazynie. Po zaakceptowaniu oferty przez Nabywcę i podaniu danych firmy którą reprezentuje , wysyłana jest na adres email Nabywcy faktura pro-forma . Wysyłka towaru następuje dopiero po wpłacie należytej sumy wyszczególnionej w fakturze pro-formie na konto bankowe firmy B.N.Trading
  4. Firma B.N.Trading zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności.
  5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie firmy B.N.Trading lub u dostawców firmy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem. Nabywca zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia)
  6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: W dniu wpłynięcia środków na rachunek bankowy firmy B.N.Trading. Bądź przedstawienia potwierdzenia przelewu
  7. Do każdego zamówienia wystawiana faktura VAT, które wystawiana jest w momencie, gdy wszystkie zamówione przez Nabywcę produkty są przygotowane do wysyłki
  8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu strony www.ditopony.pl oraz ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę Handlową B.N.Trading danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883
  9. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem firmy B.N.Trading do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy
 5. Płatności
  1. Akceptujemy następujące formy płatności:
   • wpłata na rachunek bankowy
   • płatność za pobraniem
 6. Dostawa
   1. Przesyłki realizowane są wyłącznie na terytorium Polski
   2. Proponujemy następujące formy dostawy towaru:

  – przesyłka kurierska firmą spedycyjną. Koszt dostawy określa firma B.N.Trading
  – odbiór osobisty z Punktu Odbioru Towaru firmy B.N.Trading – po wcześniejszym
  uzgodnieniu terminu telefonicznie bądź przez e-mail.

   1. Firma Handlowa B.N.Trading zobowiązuje się do dostarczenia produktu w przeciągu 7 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty sprowadzane na życzenie klienta z za granicy. W takim przypadku termin dostawy towaru ustalany będzie indywidualnie. Firma Handlowa B.N.TRADING nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zaniedbań przewoźnika
   2. Firma B.N.TRADING , zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie spowodowanego niezależnymi czynnikami
   3. Odbierając towar Nabywca jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia i spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera
   4. Nabywca ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy towar jest zgodny ze złożonym zamówieniem lub czy towar jest kompletny. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Nabywca powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych towarów i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Przyjęcie przesyłki przez Nabywcę, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem
   5. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą potwierdzenia odbioru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia

  VII. Gwarancja, reklamacje, zwroty.

   1. Oferowany przez firmę B.N. TRADING towar jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu lub problemów technicznych należy kierować się do obsługi firmy B.N. TRADING
   2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest protokół reklamacyjny spisany razem z kurierem dostarczającym przesyłkę

  3. W przypadku reklamacji zamówionego towaru warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie towaru wraz z dowodem zakupu na adres firmy, z dopiskiem „reklamacja”.

  1. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Nabywca zostanie obciążony kosztami przesyłki uszkodzonego towaru
  2. Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady są wyłączone.
  3. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane towarów są w 100% zgodne ze stanem faktycznym. Ewentualne błędy nie mogą być jednak podstawą do roszczeń
 7. Zwroty
  1. Konsumentowi oraz osobom fizycznym, o których mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia otrzymania towaru lub od dnia, w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia, niepełniąca funkcji przewoźnika, weszła w posiadanie dostarczonego produktu.
  3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, nabywca musi poinformować nas o swojej decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie można złożyć drogą mailową pisząc na adres biuro@ditopony.pl.
  4. Zwrot płatności zostanie dokonany nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconych towarów. Środki przekażemy poprzez przelew bankowy na podane poprzez e-mail konto.
  5. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi kupujący.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu strony ditopony.pl, jak również akceptacją wszystkich zasad zakupu towaru w firmie B.N. TRADING opisanych szczegółowo na stronie firmy
  2. Firma B.N. TRADING zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Nabywców zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe nie są w żaden sposób wykorzystywane czy udostępniane
  3. We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku pytań prosimy o kontakt z firmą B.N. TRADING
  4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy
 9. Raty 0% na wybrane modele producentów Arisun, Tianli oraz West Lake zapewniane są przez Santander Consumer Bank S.A. – przyznawane są osobom prywatnym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Klient po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ratalnego zobowiązany jest do wpłaty 3,5% wartości całego dokumentu (faktury) – jest to opłata związana z obiegiem dokumentów.
Maxam
Tianli
Westlake
Trelleborg
Dynamaxx
Continental
Double Coin
BKT
Bridgestone
Nokian
Michelin
Fulda
Taurus
Ozna
Cultor
Mitas
Hankook
Magna
Aeolus
Firestone
Alliance