Facebook

Modernizacja gospodarstw w cenie. Już tylko przez tydzień

Już tylko do przyszłego wtorku, 17 listopada można składać wnioski o wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych.

Do 17 listopada 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na “Modernizację gospodarstw rolnych” w ramach nowej perspektywy finansowej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego – wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł

Na realizację wyżej wymienionych inwestycji w obecnym PROW mamy więcej niż w poprzednim – na to działanie przewidziano łącznie 1,3 mld euro. Kwota ta została podzielona na wsparcie dla woj. mazowieckiego oraz dla pozostałych regionów. Minister Marek Sawicki w połowie października zapowiadał, że w styczniu 2016 r. przewidziany jest kolejny nabór wniosków w ramach tego działania. Czy ta zapowiedź stanie się faktem zależy już nie od niego, a od nowego szefa resortu rolnictwa.

Sawicki zapowiadał, że w styczniu  będzie można składać wnioski także o dofinansowanie zakupu ciągników i innych maszyn rolniczych.

Do 5 listopada do ARiMR wpłynęły 33 wnioski o pomoc na modernizację gospodarstw, w których rolnicy ubiegają się o przyznanie 15,15 mln zł wsparcia.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Pod uwagę będą brane m.in. wzrost liczby zwierząt w gospodarstwie, których wsparcie dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował, służy ochronie środowiska naturalnego.

Pomoc na “Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Źródło: Wiadomości Rolnicze Polska

Maxam
Tianli
Westlake
Trelleborg
Dynamaxx
Continental
Double Coin
BKT
Bridgestone
Nokian
Michelin
Taurus
Ozna
Cultor
Mitas
Hankook
Magna
Aeolus
Firestone
Alliance